Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Tĩnh theo hướng bền vững

Đăng lúc: Thứ ba - 01/01/2019 00:00 - Người đăng bài viết: lehoa
Hà Tĩnh nằm trên tuyến hành lang Đông - Tây với CHDCND Lào, Thái Lan, Myanma và các nước khác trong khối ASEAN. Có bờ biển trải dài 137 km, nhiều bãi tắm đẹp; các khu bảo tồn thiên nhiên gắn với cảnh quan hùng vĩ và đa dạng sinh học; là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng, quê hương của nhiều danh nhân kiệt xuất, gắn liền với các di tích lịch sử và có các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được UNESCO vinh danh như: Dân ca Ví - Giặm, ca Trù, Mộc bản Trường học Phúc Giang.

Khu DLST Quỳnh Viên
 
Tuy nhiên, du lịch của Hà Tĩnh hiện nay, vẫn còn nhiều yếu kém và bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng và sự mong muốn của xã hội. Đầu tư cho phát triển du lịch còn manh mún, cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch thiếu đồng bộ, sản phẩm du lịch còn ít và chưa thực sự hấp dẫn, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu, khả năng cạnh tranh chưa cao; quản lý nhà nước về du lịch còn hạn chế, tỷ trọng đóng góp ngân sách đạt thấp; hoạt động du lịch gây không ít tác động tiêu cực tới tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên, xã hội cũng như việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể; một số ngoại ứng tiêu cực từ du lịch tới cộng đồng…Những hạn chế, yếu kém trên ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển du lịch của tỉnh Hà Tĩnh cả trước mắt cũng như về lâu dài.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, phát huy những giá trị về tự nhiên, văn hóa, thúc đẩy du lịch Hà Tĩnh phát triển trong thời gian tới, việc định hướng phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Hà Tĩnh là rất cần thiết, có ý nghĩa thực tế, thiết thực. Trong thời gian tới ngành du lịch Hà Tĩnh cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất là, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững
Trước mắt cần quan tâm công tác kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các công cụ quản lý của nhà nước trong hoạt động du lịch. Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện tổ chức của các cơ quan quản lý liên quan đến phát triển du lịch. Chú trọng bổ sung và nâng cao năng lực cho cán bộ VH,TT&DL cấp huyện và cấp xã. Nâng cao trách nhiệm và vai trò của Trung tâm quảng bá, xúc tiến văn hóa - du lịch, Ban quản lý các khu, điểm du lịch. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa cơ quan quản lý chuyên ngành về du lịch với các cơ quan chức năng quản lý các lĩnh vực khác. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch. Đồng thời tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch; kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy hoạch, các cam kết về tiến độ đầu tư, sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên, môi trường và việc thực hiện các quy định pháp luật khác của các nhà đầu tư.

 

Biển Lộc Hà
 
Thứ hai là, Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và đa dạng hoá sản phẩm du lịch gắn với phát triển các dịch vụ cơ bản cho khách du lịch
 Thế mạnh của du lịch Hà Tĩnh hiện nay là du lịch biển và du lịch văn hoá. Do vậy cần đầu tư và tổ chức khai thác đồng bộ du lịch biển gắn với các loại hình du lịch khác; Tiếp tục phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Ví, Giặm, Ca trù, Mộc bản Trường học Phúc giang... vào phục vụ du lịch.

Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đến các điểm tài nguyên du lịch để tăng cường khả năng tiếp cận điểm đến của du khách. Khuyến khích các nhà đầu tư mở rộng, nâng cao các dịch vụ vui chơi giải trí, cơ sở lưu trú, resort cao cấp tại các khu, điểm du lịch…

Tạo sự liên kết chuỗi tài nguyên du lịch phục vụ đa dạng hóa sản phẩm. Đầu tư nghiên cứu để tạo ra và phát triển các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Hà Tĩnh, các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của địa phương phục vụ du lịch. Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí tại các khu vực trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh.

Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong thực hiện, tham gia các quy chuẩn ngành về chất lượng sản phẩm du lịch, thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm du lịch. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cộng đồng đối với phát triển sản phẩm du lịch.
 

Khu DLST Hải Thượng
 
Thứ ba là, Đẩy mạnh bảo vệ tài nguyên và môi trường trong phát triển du lịch bền vững
Hà Tĩnh có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn phong phú, đa dạng. Vì vậy cần phải xây dựng quy hoạch sử dụng, bảo vệ hệ thống tài nguyên trên địa bàn tỉnh, trong đó cần đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu đặt ra đối với việc sử dụng tài nguyên; kiểm tra, kiểm soát thường xuyên việc sử dụng tài nguyên, tránh sử dụng quá mức gây nguy cơ cạn kiệt, suy giảm hoặc xuống cấp nghiêm trọng tài nguyên.

Có chính sách ưu đãi trong việc huy động, thu hút vốn đầu tư vào các hoạt động bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch. Khuyến khích các dự án đầu tư phát triển du lịch có những cam kết cụ thể về bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch.

Đối với các tài nguyên du lịch nhân văn, cần thực hiện các biện pháp cụ thể như xây dựng quy chế quản lý khách du lịch, nội quy lễ hội, các bộ quy tắc ứng xử..., tuyên truyền để du khách tôn trọng và có thái độ ứng xử văn hoá với các tài nguyên du lịch nhân văn; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống, môi trường xã hội truyền thống của cộng đồng khi tham gia hoạt động du lịch.
 

Tập huấn Marketing du lịch và văn hóa doanh nghiệp năm 2018
 
Thứ tư là, Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững
Trước hết, cần nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực đầu vào cho bộ máy quản lý du lịch và lao động ngành du lịch trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêu chuẩn chất lượng nhân sự tương ứng với mỗi vị trí công việc và quy trình tuyển dụng. Thu hút các chuyên gia giỏi, lao động có trình độ tay nghề cao cho các lĩnh vực chuyên ngành du lịch.

Tổ chức thường xuyên các hoạt động đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển ngành. Nâng cao chất lượng, kỹ năng nghề, tính chuyên nghiệp, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ lao động phục vụ du lịch theo yêu cầu công việc. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, người lao động về phát triển du lịch bền vững.

Tăng cường các hoạt động đào tạo nhân lực, từng bước hoàn chỉnh các kế hoạch đào tạo của các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp du lịch.
 

Quảng bá du lịch Hà Tĩnh tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM năm 2018
 
Thứ năm là, Phát triển các hình thức xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển thị trường
Trên cơ sở xác định phát triển thị trường khách du lịch quốc tế và nội địa trọng điểm, du lịch Hà Tĩnh cần chủ động tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá ở nước ngoài và trong nước.

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch và phát triển thị trường của du lịch Hà Tĩnh thời gian tới cần triển khai ngay việc xây dựng chiến lược, các chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh các nội dung xúc tiến, quảng bá riêng của tỉnh đồng thời gắn với xúc tiến, quảng bá du lịch khu vực và cả nước để tạo hiệu quả tổng hợp trong xúc tiến, quảng bá; Tăng cường cung cấp thông tin, hướng dẫn cho khách du lịch; đầu tư đổi mới thiết kế, hình thức các ấn phẩm du lịch Hà Tĩnh để tăng tính hấp dẫn và phong phú. Phát triển các hoạt động E-Marketing, mở rộng nội dung thông tin trên các Website của tỉnh, trên Website riêng của ngành du lịch Hà Tĩnh, liên kết giữa các Website du lịch trong tỉnh và với các mạng xã hội, tận dụng quảng bá du lịch trên các trang mạng xã hội.

Thứ sáu là, Phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của khách du lịch,  cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững
Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên du lịch, tuyên truyền về quyền gắn với trách nhiệm của khách du lịch nhằm nâng cao ý thức tự giác của du khách về bảo vệ tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường, ý thức tôn trọng cộng đồng, tôn trọng văn hóa bản địa. Hướng dẫn du khách tự giác thực hiện các nội quy, quy chế, các bộ quy tắc ứng xử khi tham gia du lịch.
 

Du lịch trải nghiệm ở xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân
 
Phát triển hình thức du lịch cộng đồng nhằm để du khách thực sự được chủ động tham gia, trải nghiệm cùng cộng đồng địa phương nơi có tài nguyên du lịch, từ đó tạo sự ghi nhận, chia sẻ, trân trọng và ý thức cộng đồng trách nhiệm của khách du lịch trong bảo vệ tài nguyên, môi trường. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, môi trường xã hội an toàn cho khách du lịch ở điểm đến; đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những du khách vi phạm nội quy, quy định, ứng xử thiếu văn hóa bằng các biện pháp cần thiết. Xử lý các trường hợp lợi dụng hoạt động du lịch để tổ chức, tham gia các tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

Nâng cao ý thức cộng đồng trách nhiệm, nhận thức về kinh doanh du lịch bền vững, văn hóa kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh du lịch và người lao động du lịch. Thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp ổn định giá cả, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, không để xảy ra tình trạng bắt chẹt, lừa dối khách. Phát huy tốt vai trò của các hiệp hội du lịch, hội doanh nghiệp, các tổ chức bảo vệ khách hàng, người tiêu dùng... để vừa bảo vệ và tạo sự cạnh tranh lành mạnh. Huy động sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường, góp phần giảm nghèo, phát triển văn hóa xã hội, phát triển cộng đồng ở điểm đến du lịch.

Tóm lại, hiện nay, phát triển du lịch bền vững đang là hướng đi đúng đắn của ngành du lịch Việt Nam cũng như của tất cả các nước trên thế giới. Hà Tĩnh là địa phương có những tiềm năng, thuận lợi nhất định cho phát triển du lịch, cả về vị trí địa lý, điều kiện tài nguyên du lịch tự nhiên và nhất là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn với những giá trị văn hóa, di sản văn hóa đặc biệt quý giá. Hy vọng các giải pháp phát triển du lịch Hà Tĩnh theo hướng bền vững trong thời gian tới ở trên sẽ được thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt, nhằm đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển toàn diện, sớm khẳng định vị thế du lịch của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực ở hiện tại cũng như trong tương lai.

Tác giả bài viết: Hà Hoa. Ảnh: tư liệu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Ti đọc nhiều  • Đang truy cập: 489
  • Tổng lượt truy cập: 34097721