Khách sạn 1-2 sao

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/11/2014 10:10 - Người đăng bài viết: admin
Khách sạn Đức Tài 2, Thị trấn Hương Khê

Khách sạn Đức Tài 2, Thị trấn Hương Khê

 THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Khách sạn Bình Minh**
Địa chỉ: Số 09, Đ. Trần Phú
Điện thoại: 0239 625 8888


Khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh**
Địa chỉ: Số 15, Đ. Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0239 3856 996/ 039 3690 417

Khách sạn Thái Lan**
Địa chỉ: Số 452, Đ. Hà Huy Tập
Điện thoại: 0239 388 7878

Khách sạn Đông Á**
Địa chỉ: Tân Trung, Thạch Trung
Điện thoại: 0239 3897 666

Khách sạn Hoàng Gia I**
Địa chỉ: Số 33, Đ. Lê Hồng Phong
Điện thoại: 0239 6255 255

Khách sạn Khánh Huyền**
Địa chỉ: Số 60, Đ. Nguyễn Thị Minh Khai
Điện thoại: 0239 3899 988

Khách sạn Hoàng Long*
Địa chỉ: Số 01, Đ. Lê Hồng Phong
Điện thoại: 0239 3858 769

Khách sạn Hoàng Ngân II*
Địa chỉ: Xóm Mới, Thạch Bình
Điện thoại: 0239 3886 886

Khách sạn Thái An*
Địa chỉ: Cầu Cao
Điện thoại: 0239 385 8989

Khách sạn Đại Bàng I*
Địa chỉ: Số 435, Đ. Hà Huy Tập
Điện thoại: 0239 3885 099

Khách sạn Đại Bàng II
Địa chỉ: Số 343, Đ. Hà Huy Tập
Điện thoại: 0239 3856 247

Khách sạn Đại Bàng III
Địa chỉ: Đ. Trần Phú
Điện thoại: 0239 3853 933

Khách sạn Phương Phương*
Địa chỉ: Số 208, Đ. Nguyễn Du
Điện thoại: 0239 3693 917

Khách sạn Lê Na*
Địa chỉ: Số 241, Đ.  26/3
Điện thoại: 02393 881 789

Khách sạn Hoàng Long 2
Địa chỉ: Thạch Trung
Điện thoại:0239 3898 966

Khách sạn Minh Đức
Địa chỉ: Đường Trần Phú
Điện thoại: 0239 3855 856

 


THỊ XÃ KỲ ANH
Khách sạn Ngoại Thương**
Địa chỉ: Thị trấn Kỳ Anh
Điện thoại: 0239 3720 378

Khách sạn Hai Thủy **
Địa chỉ: P. Kỳ Liên
Điện thoại: 0239 3868 777

Khách sạn, nhà hàng Anh Bảo **         
Địa chỉ: P. Kỳ Liên
Điện thoại: 0239 6255 588

Khách sạn Tuấn Phát**
Địa chỉ: P. Sông Trí
Điện thoại: 0239 3865 699

Khách sạn Đại An**
Địa chỉ: P. Kỳ Trinh
Điện thoại: 0239 3868 898

Khách sạn Victory **
Địa chỉ: P. Kỳ Liên
Điện thoại: 0239 3865 468

Khách sạn Hoa Sim **
Địa chỉ: P. Kỳ Liên
Điện thoại: 0239 2486 668

Khách sạn Hải Kỳ*
Địa chỉ: P. Kỳ Liên
Điện thoại: 0239 6339 339

Khách sạn Cường Thịnh *
Địa chỉ: P. Kỳ Thịnh
Điện thoại: 0985 511 786

Khách sạn Anh Trang *
Địa chỉ: P. Kỳ Thịnh
Điện thoại: 0968 589 368

Khách sạn Anh Loan*
Địa chỉ: P. Kỳ Phương
Điện thoại: 0978 328 367

Khách sạn Đức Lộc*
Địa chỉ: P. Kỳ Liên
Điện thoại: 0239 3605 109

Khách sạn Long Phụng*
Địa chỉ: P. Kỳ Liên
Điện thoại: 0915 24 25 26

Khách sạn Lâm Anh*
Địa chỉ: P. Kỳ Trinh
Điện thoại: 0239 6282 999

Khách sạn 999*
Địa chỉ: P. Sông Trí
Điện thoại: 0912 26 3232

Khách sạn For Love*
Địa chỉ: P. Kỳ Trinh
Điện thoại: 0966 692 100

Khách sạn Sơn Trà Kyoto*
Địa chỉ: Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại:

Khách sạn Cường Phương*
Địa chỉ: P. Kỳ Trinh
Điện thoại:

Khách sạn Thành Phát*
Địa chỉ: P. Kỳ Long
Điện thoại: 0239 3715 999

Khách sạn Hoành Sơn
Địa chỉ: P. Kỳ Nam
Điện thoại:


 

HUYỆN CẨM XUYÊN
Khách sạn Sao Mai**
Địa chỉ: TT Thiên Cầm
Điện thoại: 0239 3757162

Khách sạn Việt*
Địa chỉ: TT Thiên Cầm
Điện thoại: 0239 3757 575

Khách sạn Bảo hiểm Xã hội*
Địa chỉ: TT Thiên Cầm
Điện thoại: 0239 3862 246

Khách sạn Phú Quý*
Địa chỉ: TT Thiên Cầm
Điện thoại: 0239 3862 222

Khách sạn Tình Lăng*
Địa chỉ: TT Thiên Cầm
Điện thoại: 0239 3862 445

Khách sạn Yang *
Địa chỉ: Số 210, Đ. Hà Huy Tập, TT. Cẩm Xuyên
Điện thoại: 0239 3863 888

Khách sạn Tre nguồn *
Địa chỉ: TT Thiên Cầm
Điện thoại:

Khách sạn Thanh Lịch
Địa chỉ: TT Thiên Cầm
Điện thoại: 0239 3862 520

Khách sạn Đông Vinh
Địa chỉ: TT Cẩm Xuyên
Điện thoại: 0945 298 198


 


HUYỆN
 NGHI XUÂN

Khách sạn Xuân Lam**
Địa chỉ: TT. Xuân An
Điện thoại: 0239 3821 178

Khách sạn Sinh Thái**
Địa chỉ: TT. Xuân Lam
Điện thoại: 0239 3822 208

Khách sạn Hoàng An**
Địa chỉ: Xã Xuân Lam
Điện thoại: 0239 3576 777

Khách sạn Hoa Đô*
Địa chỉ: TT. Xuân An
Điện thoại: 0239 3821 089

Khách sạn Minh Hường*
Địa chỉ: Xã Xuân Thành
Điện thoại: 0239 3825 666/ 0239 3585 555

Khách sạn Lam Giang
Địa chỉ: Xã Xuân Thành
Điện thoại: 0986 990 292

Khách sạn Phou Doi Việt Lào*
Địa chỉ: TT. Xuân An
Điện thoại: 0914 936 554

Khách sạn Thanh Thủy*
Địa chỉ: Xã Xuân Thành
Điện thoại: 0239 3827 228

Khách sạn Hà Thành*
Địa chỉ: Xã Xuân Thành
Điện thoại:

Khách sạn San Hô Đỏ
Địa chỉ: Xã Xuân Thành
Điện thoại: 0239 3825 853

Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ: TT. Xuân An
Điện thoại:   
                    
Khách sạn Xuân Hồng (Hoàng Gia II)
Địa chỉ: TT Gia Lách
Điện thoại: 0916 346 234
 
 
 HUYỆN KỲ ANH
Khách sạn Tuyết Hoa*
Địa chỉ: Xóm 7, xã Kỳ Phong
Điện thoại: 0239 3867 879

 THỊ XÃ HỒNG LĨNH
 Khách sạn Hoàng Quân*
Địa chỉ: Số 58, Nguyễn Đổng Chi
Điện thoại: 02393 575 859

Khách sạn Hồng Lĩnh *
Địa chỉ: Số 43, Đ. Trần Phú
Điện thoại: 0239 3835 319

Khách sạn Việt Thái 
Địa chỉ: Số 104, Đ. Nguyễn Ái Quốc
Điện thoại: 0239 3570 789
HUYỆN CAN LỘC

Khách sạn Việt Cường**
Địa chỉ: TT. Nghèn
Điện thoại: 0239 3840 666

Khách sạn Phú Anh Tây**
Địa chỉ: Số 150, Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh, TT. Nghèn
Điện thoại: 0239 3635 666

Khách sạn Thúy Hằng CZ*
Địa chỉ: Xã Thiên Lộc
Điện thoại: 0239 3633 555

Khách sạn Trường Sinh
Địa chỉ: Xóm 5, xã Tiến Lộc
Điện thoại: 0165 891 468

HUYỆN HƯƠNG SƠN
Khách sạn Minh Tự
Địa chỉ: Thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung
Điện thoại: 0239 3518 333 

Khu du lịch nước khoáng nóng Sơn Kim 1*
Địa chỉ: Sơn Kim
Điện thoại: 0239 3879 325

Khách sạn Ruby*
Địa chỉ: Kim Thành, Sơn Tây
Điện thoại: 0239 3876 009

Khách sạn Thịnh Tám*
Địa chỉ: TT. Phố Châu
Điện thoại: 02393 876 146

Khách sạn Lý Hà*
Địa chỉ: TT. Phố Châu
Điện thoại: 0239 3848 888

Khách sạn Đức Hùng*
Địa chỉ: Sơn Trung
Điện thoại:

Khách sạn Thái Phát Đạt
Địa chỉ: TT. Phố Châu
Điện thoại: 0239 3511 555

Khách sạn Bách Đại Dũng
Địa chỉ: TT. Phố Châu
Điện thoại: 0239 3875 490
HUYỆN ĐỨC THỌ
Khách sạn Sông La**
Địa chỉ: Khối 8, TT. Đức Thọ
Điện thoại: 02393 544 555

Khách sạn Xuân Xuân
Địa chỉ: Xóm 3, TT. Đức Thọ
Điện thoại: 0915 231 427

Khách sạn Kim Oanh
Địa chỉ: TT. Đức Thọ
Điện thoại: 0239 3502 600
HUYỆN HƯƠNG KHÊ
Khách sạn Hoàng Anh **
Địa chỉ: Xã Hương Long
Điện thoại: 0239 3871 779

Khách sạn, nhà hàng Hoàng Ngọc**
Địa chỉ: Khối 5, TT Hương Khê
Điện thoại: 0239 3790 999

Khách sạn Hoàng Trường Lâm**
Địa chỉ: Khối 7, TT Hương Khê
Điện thoại: 0239 3871 126

Khách sạn Sơn Hà I *
Địa chỉ: Khối 7, TT Hương Khê
Điện thoại: 0975 288 999

Khách sạn Sơn Hà II *
Địa chỉ: Khối 5, TT Hương Khê
Điện thoại: 0975 288 999

 Khách sạn Thái Phát Đạt
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Tây Sơn
Điện thoại:

Khách sạn Đức Tài
Địa chỉ: Khối 19, TT Hương Khê
Điện thoại: 02393 873 379/ 02393 872 369 
HUYỆN VŨ QUANG
Khách sạn Vũ Quang
Địa chỉ: Khối 3, TT. Vũ Quang
Điện thoại: 0239 3814 596


HUYỆN THẠCH HÀ
Khách sạn Hoàng Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, TT. Thạch Hà
Điện thoại: 02393 849 176

HUYỆN LỘC HÀ
Nhà khách Hữu nghị Việt - Lào
Địa chỉ: Xã Thạch Bằng
Điện thoại: 0239 3846 777

Khách sạn Asean
Địa chỉ: Xã Thạch Bằng
Điện thoại: 0911 196 266

Khách sạn Đông Á 2
Địa chỉ: Xã Thạch Châu
Điện thoại: 
 

 

Tác giả bài viết: Trung tâm QBXT Văn hóa - Du lịch
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Ti đọc nhiều  • Đang truy cập: 556
  • Tổng lượt truy cập: 38905677