Kế hoạch triển khai thực hiện Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hoá – Du lịch trích toàn văn Kế hoạch.
Bãi tắm Thiên Cầm - Ảnh : Minh Chiến

Tác giả bài viết: PV