HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL

Đăng lúc: Thứ tư - 08/07/2015 09:38 - Người đăng bài viết: admin

TT    TRÍCH YẾU NỘI DUNG TẢI FILE  
1 Nghị định 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ về sửa đổi Nghị định 92/2007/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật DL Tải về
2 Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch Tải về
3 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch  Tải về
4 Nghị đinh 158/2013/ NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo Tải về
5 Nghị quyết hội nghị lần thứ chín ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam... Tải về
6 Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính Phủ về lưu trú du lịch Tải về
7 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ về kinh doanh lữ hành Tải về
8 Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/11/2014. Tải về
9 Quyết định số 18/2002/QĐ-BNV ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam Tải về
10 Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTV ngày 26/1/2011 quy định về vận chuyển khách DL bằng ô tô,cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách DL Tải về
11 Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 – 2020 . Tải về
12 Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của TTCP phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" Tải về
13 Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Tải về
14 Chỉ thị 18/CT - BVHTTDL Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
15 Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an về quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Tải về
17 Nghị quyết số 39/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hoà I - ta - li – a Tải về
18 Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hoà Bê – la – rút Tải về
19 Luật số 47/2014/QH13 của Quốc hội về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Tải về
20 Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL, ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT - BVHTTDL... Tải về
21 Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2016 c ủa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tải về
22 Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Tải về
23 Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL, ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch Tải về
24 Quyết định số 718/QĐ_BVHTTDL, ngày 02/03/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Tải về
25 Kế hoạch số 789/KH-BVHTTDL, ngày 02/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Tải về
26  Kế hoạch số 1037/KH-BVHTTDL,ngày 15/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch Tải về
27 Quyết định số 44/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch Tải về
 
28 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP, ngày 21/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch Tải về
30 Quyết định số 10/2020/QĐ-HHDLVN, ngày 20/02/2020 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về việc Ban hành tiêu chí du lịch an toàn với dịch Covid-19  Tải về
31  Tiêu chí du lịch an toàn với dịch Covid-19  (Ban hành kèm theo Quyết đinh số 10/2020/QĐ-HHDLVN, ngày 20/02/2020 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam Tải về
32 Quyết định số 11/2020/QĐ - HHDLVN, ngày 20/02/2020 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về việc Ban hành chương trình kích cầu Du lịch Việt Nam khắc phục hậu quả  dịch bệnh Covid-19  Tải về
33
Chương trình kích cầu Du lịch Việt Nam Khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19  
 
Tải về
34   Tải về
35 Chương trình kích cầu du lịch nội địa và quốc tế khôi phục thị trường khách hậu dịch Covid-19   Tải về
36 Quyết định số 2292/QĐ-BVHTTDL, ngày 13/8/2021 của Bộ VH,TT&DL về Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 Tải về
-


 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
   • Đang truy cập: 573
  • Tổng lượt truy cập: 38228638