HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL

Đăng lúc: Thứ tư - 08/07/2015 08:22 - Người đăng bài viết: lekien
TT   TRÍCH YẾU NỘI DUNG TẢI FILE               
1 Quyết định số 28/2008 /QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Tải về
2 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh Tải về
3 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Tải về
4 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ngành văn hóa áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Tải về
5 Quyết định ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển Du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2020 Tải về
6 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hoá - Du lịch Hà Tĩnh Tải về
7 Kế hoạch số 449/KH-UBND ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 146/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND… Tải về      
8 TCVN 4391 : 2015 Tải về
9

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên du lịch

Tải về
10 Chương trình hành động số 540-CTr/TU, ngày 20/3/2017 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 cuả Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Tải về
11 Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc quyền quản lý của Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Tĩnh. Tải về
Tải về
12 Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tải về
13 Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tải về
14 Kế hoạch sô 87/SVHTTDL-DL, ngày 18/3/2019 của Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh về Thực hiện Nghị quyết 08 Trung ương về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tải về

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  
Ảnh
10 photos | 1405 view

Du lịch Hà Tĩnh

  • Đang truy cập: 50
  • Tổng lượt truy cập: 3698212