HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL

Đăng lúc: Thứ tư - 08/07/2015 08:22 - Người đăng bài viết: admin
TT   TRÍCH YẾU NỘI DUNG TẢI FILE               
1 Quyết định số 28/2008 /QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Tải về
2 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh Tải về
3 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Tải về
4 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ngành văn hóa áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Tải về
5 Quyết định ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển Du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2020 Tải về
6 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hoá - Du lịch Hà Tĩnh Tải về
7 Kế hoạch số 449/KH-UBND ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 146/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND… Tải về      
8 TCVN 4391 : 2015 Tải về
9

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên du lịch

Tải về
10 Chương trình hành động số 540-CTr/TU, ngày 20/3/2017 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 cuả Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Tải về
11 Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc quyền quản lý của Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Tĩnh. Tải về
Tải về
12 Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tải về
13 Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tải về
14
 
Kế hoạch sô 87/SVHTTDL-DL, ngày 18/3/2019 của Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh về Thực hiện Nghị quyết 08 Trung ương về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tải về
 
15 Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 6/10/2017 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tải về
16 Kế hoạch số 131/KH-UBND, ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 6/10/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 7/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch. Tải về
17 Chương trình hành động số 03-CTr/ĐUS, ngày 20/01/2018 của Đảng ủy Sở VHTTDL về việc thực hiện Nghị quyết 08 Trung ương về việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 7/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm  2025 và những năm tiếp theo Tải về
18 Quyết định 2117/QĐ-UBND, ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tải về
19 Quyết định số 3068/QĐ-UBND, ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công nhận khu du lịch cấp tỉnh. Tải về
20 Kế hoạch số 272/KH-UBND, ngày 8/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Kế hoạch Tổ chức Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất. Tải về
21 Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND, ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid 19 Tải về
22 Quyết định Hướng dẫn số 2377/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 thực hiện Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19 Tải về

 

Tải về

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
   • Đang truy cập: 696
  • Tổng lượt truy cập: 38105442