Lễ hội đền Chiêu Trưng

Diễn ra ngày 01-02-03 tháng 5 AL, tại Thạch Bàn, Thạch Hà.
Ảnh: Văn Bảy
Đền Chiêu Trưng còn gọi là đền Võ Mục Đại vương, thờ danh tướng Lê Khôi. Đền thuộc xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà. Đền Chiêu Trưng là một trong 4 ngôi đền cổ, đẹp nhất của vùng đất Nghệ Tĩnh xưa. Hội đền diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 5 âm lịch.
-02-03 tháng 5 AL, tại Thạch Bàn, Thạch Hà.