Lễ hội đền Bích Châu

Diễn ra ngày 12 tháng 02 AL, tại Kỳ Ninh, Kỳ Anh
Lễ hội đền Bích Châu
Đền Bích Châu còn gọi là đền Hải Khẩu hay đền Chế Thắng phu nhân, thuộc địa phận xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh. Đền thờ bà Nguyễn Thị Bích Châu, cung phi của vua Trần Duệ Tông. Hội đền tổ chức vào ngày 12 tháng 02 âm lịch. Trong dịp đầu năm mới, nhân dân khắp nơi đến đền Bích Châu cầu tài, cầu lộc rất đông đúc. 
 tháng 02 AL, tại Kỳ Ninh, Kỳ Anh