Kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra tại 55 cơ sở kinh doanh lưu trú (43 khách sạn, 12 nhà nghỉ và 04 đơn vị kinh doanh lữ hành).
Ảnh minh họa
Qua kiểm tra 2.497 phòng thuộc các cơ sở kinh doanh trên, đoàn đã lập biên bản nhắc nhở 45 đơn vị kinh doanh; cảnh cáo 05 cơ sở không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh; ra quyết định xử phạt hành chính 05 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước 17 triệu đồng.

Thời gian tới, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều đợt thanh, kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch nhằm chấn chỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của ngành trên các lĩnh vực được giao.

Tác giả bài viết: Ái Vân