Công nhận thêm 16 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Công nhận thêm 16 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 315/QĐ- UBND về việc công nhận thêm 16 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.
 
Theo đó, các di tích được công nhận gồm: Miếu Cồn Khái (xã Ích Hậu), Đền thờ và mộ Trần Đức Mậu (xã Ích Hậu), Nhà thờ Trần Voi, Trần Trung Ái (xã Thịnh Lộc), Nhà thờ Phạm Văn Linh, Phạm Văn Thông (xã Thạch Châu), Nhà thờ Từ Đức Công (xã Thạch Kim), huyện Lộc Hà; Đền Cồn Trang (xã Thạch Bàn), Đền Giáp Hữu (xã Thạch Tiến), Đền thờ Trần Mậu (xã Thạch Tân), huyện Thạch Hà; Đền Linh Nha (thị trấn Nghèn), Đền Bàn Thạch (xã Xuân Lộc), Nhà thờ Nguyễn Cung (xã Thanh Lộc), huyện Can Lộc; Đền Tăng Long (xã Xuân Yên), Nhà thờ Phan Văn Tư (xã Xuân Yên), huyện Nghi Xuân; Đền thờ và mộ Võ Phương Trứ (xã Cẩm Duệ), huyện Cẩm Xuyên; Nhà thờ Trần Trọng Giới (xã Thuận Lộc), thị xã Hồng Lĩnh và Nhà thờ Trần Bá Tước (xã Hòa Hải), huyện Hương Khê.
Như vậy, đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã có 409 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, 76 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Tác giả bài viết: Nguyễn Nga