Lễ hội đua thuyền

Diễn ra ngày 03 - 04 tháng 01 AL Tại Trung Lương TX. Hồng Lĩnh
Lễ hội đua thuyền
Diễn ra ngày 03 - 05 tháng 01 ALTại Trung Lương,
Lễ hội diễn ra ngày 03, 04 tháng 01 âm lịch. Đây là lễ hội truyền thống trên dòng sông Minh, thuộc phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. Lễ hội là dịp để bà con trong và ngoài làng giao lưu, gặp gỡ đầu xuân và cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.