Khách sạn 3-4 sao


 
Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh****. 246 phòng
Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Trinh, P. Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 720 666
Email: info@hatinh.muongthanh.vn
Website: http://hatinh.muongthanh.vn

 
Khách sạn Ngân Hà*** . 105 phòng
Địa chỉ: Số 158, Đ. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393 854 931 - Fax: 039 3856 345
Email: sales@nganhagroup.vn
Website:http://nganhahotel.com.vn

 
Khách sạn Sailing Tower***. 80 phòng
Địa chỉ: Số 02, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393 686 778
Email: khachsansaling@gmail.com
Website: www.sailingtowerhotel.vn


 
Khách sạn White Palace***. 50 phòng
Địa chỉ: Số 139, Đ. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh   
Điện thoại: 02393 899 966
Email: kswhitepalace.ptd@gmail.com
Khách sạn New Star***. 51 phòng
Địa chỉ: Nam Cầu Phủ, Thạch Bình, TP Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393 68 68 68/ 02393 68 68 67
Email: newstarhotel.ht@gmail.com
Website: www.newstarhotel-ht.vn

 
Khách sạn Trường Thọ***.  78 phòng
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, P. Sông Trí, Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 73 9999/ 02393 737 777
Email: truongthohotel@gmail.com
Website: truongthohotel.vn 
 
Khách sạn Công đoàn Thiên Cầm***. 93 phòng
Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm – Cẩm Xuyên
Điện thoại: 02393 862 226
 
Khách sạn Thiên Ý*** . 94 phòng
Địa chỉ: TT Thiên Cầm, Cẩm Xuyên
Điện thoại: 02393 862 345 - Fax: 039 3862 397
Email: khachsanthieny@gmail.com
Website: http://www.khachsanthieny.com

 
Khách sạn Happy ***. 72 phòng
Địa chỉ: Kỳ Long – Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393.727272 -0393.727777 Fax: 0393.881997
Email: happyhotelht@gmail.com
Website: happyhotel.com.vn

 

 

 

Tác giả bài viết: Trung tâm QBXT Văn hóa - Du lịch