Xe taxi

Tên hãng Địa chỉ Điện thoại  
 
Đức Tài Thị trấn Hương Khê, Hương Khê 039 3797 979  
Hà Tĩnh Số 25, Lê Văn Huân, TP Hà Tĩnh 039 3896 896  
Hoa Sim Thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh 039 3787 878  
Hồng Lĩnh Khối 1, Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh 039 3572 572  
Lam Hồng Cầu Cày, Thạch Hà 039 3777 888  
Mai Linh Xóm Mới, Thạch Bình, TP Hà Tĩnh 039 3898 989  
Mận Vũ Thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh 039 3730 730  
Phú Thành Khối 6, Đại Nài, TP Hà Tĩnh 039 3887 788  
Rồng Việt Xóm Đông Tiến, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh 039 3883 883