Xe buýt

 
 
SĐT liên hệ: 02396 259 666/ 0911510777

Số Tuyến xe Điểm đầu Điểm cuối Giờ mở bến Tần suất
(Phút/chuyến)
Giờ đóng bến
1A TP Hà Tĩnh - Cảng Vũng Áng Thạch Quý Cảng Vũng Áng 5h - 18h00 30
1B TP Hà Tĩnh - Kỳ Phương Thạch Quý Kỳ phương 4h20 - 18h30 10
03 TP Hà Tĩnh - TT Hương Khê Thạch Quý TT Hương Khê 5h30 - 18h30 15
04 TP Hà Tĩnh - TT Tây Sơn Thạch Quý TT Tây Sơn 4h50 - 18h00 15
06 TP Hà Tĩnh - Ga Vinh Cầu Phủ Ga Vinh 5h00 - 18h30 15 - 20
14 TP Hà Tĩnh -Lộc Hà-Nghi Xuân-BV Ba Lan BX TP Hà Tĩnh BV Ba Lan 4h55 - 18h00 20 - 25
16 TP Hà Tĩnh-Thạch Đồng-Thạch Khê-Cẩm Nhượng-Ngã tư Thiên Cầm BX TP Hà Tĩnh NT Thiên Cầm 5h30 - 18h15 30

GIÁ VÉ

TT Cự ly ĐV tính Mức giá
1 Dưới 10Km Đồng/lượt Hk 7.000
Từ 10-25 Km Đồng/lượt Hk 16.000
Từ 26-40 Km Đồng/lượt Hk 22.000
Từ 41-53 Km Đồng/lượt Hk 27.000
2 Trên 53 Km Đồng/lượt Hk 30.000  
3 Dưới 10Km Đồng/Tháng 250.000
Suốt tuyến Đồng/Tháng 500.000