Karaoke

Karaoke
Elite
Địa chỉ: Xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 0976 686 688

Yolo
Địa chỉ: Số 12, Nguyễn Huy Oánh, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 0949 588 688

Lan Anh club
Địa chỉ: Xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 0963 22 77 22 - 0983 55 11 22

Sơn Tùng
Địa chỉ: Đường Hà Tôn Mục, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3690 999

Nguyệt Long
Địa chỉ: Số 36, Hà Tôn Mục, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3691 222

Villa
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huy Oánh, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 0949 588 688

X6999
Địa chỉ: Số 193, Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3777 789

Victorya
Địa chỉ: Số 362, Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3895 896

Moza
Địa chỉ: Số 67, Hàm Nghi, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3777 668

 


Cánh Diều
Địa chỉ: Sơn Trung, Hương Sơn
Điện thoại:
 
Thế Hương 
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân
Điện thoại: 0239 3506 505

Ông Căn  
Địa chỉ: Phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh
Điện thoại: 0239 3212 510

Thu Hiền
Địa chỉ: Phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh
Điện thoại: 0239 3211 84
8
Hà Nội Phố 
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Hương Khê, Hương Khê
Phố Đỏ
Địa chỉ: Khối 7, Phú Phong, Hương Khê
Dũng Thơm
Địa chỉ: Xóm 4, Thị trấn Vũ Quang, Vũ Quang
Tuấn Hiền
Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên
Điện thoại: 0239 6295 345

Biển Nhớ
Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên
Điện thoại: 0977 547 633

Triều Vân
Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên
Điện thoại: 0976 789 578