Đưa Ví giặm, Ca trù, Trò Kiều vào phát triển du lịch ở Hà Tĩnh
Chiều ngày 27/11/2017, tại Sở khoa học và công nghệ Hà Tĩnh đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, ứng dụng một số loại hình...
  
Ảnh
10 photos | 1042 view

Du lịch Hà Tĩnh

  • Đang truy cập: 72
  • Tổng lượt truy cập: 3008051