Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc: Cắt giảm tối đa thủ tục để hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/07/2021 09:51 - Người đăng bài viết: quynhtrang
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc trả lời phỏng vấn về chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có hướng dẫn viên du lịch. Xin ông cho biết những điểm mới về thủ tục hành chính của gói hỗ trợ năm nay dành riêng cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch?

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc: Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được ban hành tại Nghị quyết 68 của Chính phủ thể hiện sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ đối với ngành du lịch, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên du lịch trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Để bảo đảm Nghị quyết 68 được triển khai ngay trong thực tế, ngày 7/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23 trong đó có 4 điều, từ Điều 31 đến Điều 34 thuộc Mục 2, Chương VIII quy định chi tiết việc hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, cụ thể về đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ và phương thức chi trả, hồ sơ đề nghị, trình tự và thủ tục thực hiện.

Trong đó, đặc biệt về thủ tục hành chính đã được cắt giảm tối đa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, thể hiện ở mấy điểm sau:

Một là, đơn giản hóa thủ tục đề nghị hỗ trợ, quy định 1 cửa tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho hướng dẫn viên du lịch là Sở quản lý du lịch ở địa phương;

Hai là, đơn giản hóa hồ sơ đề nghị, chỉ gồm 02 loại gồm giấy đề nghị và hợp đồng lao động hoặc thẻ hội viên;

Ba là, cắt giảm thời gian thẩm định đến mức tối đa, còn 04 ngày;

Bốn là, hình thức nhận hỗ trợ sẽ được trực tiếp chuyển vào tài khoản của hướng dẫn viên, bên cạnh đó cũng có thể chọn nhận qua bưu điện hoặc trực tiếp.

Bên cạnh đó, theo Quyết định 23, khoảng thời gian nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ kéo dài 06 tháng (từ ngày 07/7/2021 đến hết 31/01/2022), thời gian này đủ để hướng dẫn viên du lịch hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn thời gian thích hợp để nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý, bên cạnh gói hỗ trợ của Chính phủ, các địa phương cũng có những chính sách riêng để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo quy định, nếu hướng dẫn viên du lịch đủ điều kiện hưởng chính sách quy định tại Quyết định này và chính sách hỗ trợ của địa phương thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất.

- Ông có thể giải thích cụ thể hơn về hợp đồng lao động mà hướng dẫn viên du lịch cần chuẩn bị để đề nghị hỗ trợ?

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc: Như tôi đã nêu ở trên, hướng dẫn viên du lịch chỉ phải chuẩn bị hồ sơ gồm 2 loại giấy tờ: (1) Giấy đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; và (2) Bản sao hợp đồng lao động hoặc thẻ hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Hướng dẫn viên du lịch không phải nộp các giấy tờ chứng minh bị ảnh hưởng, bị ngưng việc hoặc bị mất việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; không phải nộp các giấy tờ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Hợp đồng lao động ở đây là hợp đồng lao động giữa hướng dẫn viên du lịch với với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành (phải được cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa hoặc quốc tế) hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ. Tức là hợp đồng lao động có thể được ký trước hoặc sau thời điểm ngày 01/01/2020 nhưng chỉ cần có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ (hết ngày 31/01/2022) là hợp đồng hợp lệ.

Hợp đồng lao động ký trước ngày 01/01/2021 được thực hiện theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2012, bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Nếu hợp đồng lao động ký từ ngày 01/01/2021 trở đi sẽ thực hiện theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019 bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Luật Lao động, hợp đồng lao động phải có đầy đủ 10 nội dung. Do vậy, nếu hợp đồng không có đủ 10 nội dung thì không phải là hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hướng dẫn viên du lịch có hợp đồng theo mùa vụ hoặc hợp đồng theo chuyến tour hoặc hợp đồng cộng tác viên… trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ, cần bám sát tính hợp lệ của hồ sơ với hợp đồng lao động hợp lệ đúng quy định của Bộ Luật Lao động, như trường hợp quy định hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp được tham chiếu tại mục c, khoản 3, điều 58 của Luật Du lịch không thể thay được hợp đồng lao động được tham chiếu tại mục b, khoản 3 cũng điều này.

- Nếu sau ngày 07/7/2021 người lao động mới được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch hay thẻ hội viên thì có nằm trong đối tượng được xem xét hỗ trợ hay không thưa ông?

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc: Người lao động có thẻ hướng dẫn viên du lịch, thẻ hội viên được cấp sau ngày 07/7/2021 vẫn thuộc đối tượng hỗ trợ của Chính phủ. Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng là gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 năm 2021. Vì vậy những người mới được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, đủ điều kiện hành nghề nhưng do đại dịch COVID-19 nên công việc bị ảnh hưởng, ví dụ các bạn sinh viên mới ra trường, nếu có đủ hồ sơ hợp lệ vẫn thuộc đối tượng hỗ trợ.

Ngoài ra, trong tất cả các trường hợp, thẻ hướng dẫn viên và thẻ hội viên đều phải còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ mới hợp lệ.

- Thưa ông, có một số trường hợp trong thực tế như hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ ở 1 địa phương, nhưng lại sống và làm việc ở 1 địa phương khác, hay hướng dẫn viên là chủ doanh nghiệp, hướng dẫn viên là công chức, viên chức được điều động thì thủ tục xem xét như thế nào?

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc: Trong trường hợp thẻ hướng dẫn viên du lịch do 1 địa phương cấp nhưng hướng dẫn viên du lịch đó sống và làm việc tại địa phương khác hoặc có thẻ hội viên ở địa phương khác, theo quy định tại Quyết định 23 của Thủ tướng, hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần nộp về địa phương cấp thẻ và địa phương đó sẽ xem xét hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch.

Đối với hướng dẫn viên du lịch là chủ doanh nghiệp, họ vẫn được xem xét hỗ trợ nếu có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Tương tự, đối với hướng dẫn viên là công chức, viên chức được điều động đến đơn vị sự nghiệp làm công tác hướng dẫn viên du lịch tại điểm, hay hướng dẫn viên du lịch tại điểm của các khu, điểm tư nhân đều được xem xét hỗ trợ nếu có đủ hồ sơ theo quy định.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng xem xét cắt giảm hồ sơ đề nghị đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm để phù hợp với quy định tại Luật Du lịch. Khi nào nhận được văn bản hướng dẫn, Tổng cục Du lịch sẽ thông báo để các Sở quản lý du lịch ở địa phương thực hiện.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!


Nguồn tin: Trung tâm Thông tin Du lịch Việt Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Ti đọc nhiều  • Đang truy cập: 494
  • Tổng lượt truy cập: 38896970