Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Đăng lúc: Thứ năm - 13/11/2014 16:07 - Người đăng bài viết: admin
Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Giới thiệu chung:
Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, được kiện toàn theo Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, có chức năng tham mưu trực tiếp, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh.
Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
- Tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ đối với các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước (nếu doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu);
- Theo dõi tình hình triển khai các dự án đầu tư; Đầu mối tiếp nhận, tổng hợp phản ánh kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp;
- Kết nối doanh nghiệp; hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp;
- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp.
2. Về xúc tiến đầu tư
- Chủ trì làm đầu mối vận động, xúc tiến nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh.
- Tổng hợp các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Hà Tĩnh cung cấp cho các nhà đầu tư.
- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tiếp xúc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để xúc tiến đầu tư.
3. Về xúc tiến du lịch
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch ngắn hạn, dài hạn và hàng năm; Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch của tỉnh; xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch; xây dựng định hướng phát triển thị trường du lịch của tỉnh; Xây dựng cơ sở dữ liệu xúc tiến du lịch của tỉnh.
- Xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu con người, di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình lao động sáng tạo của con người, bản sắc văn hóa của tỉnh.
- Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện du lịch quy mô tỉnh, liên vùng, quốc gia, quốc tế.; Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch; Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh.
- Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp du lịch và sự kiện quảng bá du lịch, thu hút đầu tư du lịch, hợp tác phát triển kinh doanh du lịch ở trong nước và ngoài nước. Thực hiện vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của địa phương.
- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức xã hội về du lịch và phát triển du lịch của tỉnh. Bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch của tỉnh.
- Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh.
- Tham gia các chương trình, dự án, nhiệm vụ môi trường, khoa học công nghệ, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ về du lịch với các tổ chức có liên quan ở trong nước và ngoài nước để phát triển du lịch theo quy định của pháp luật.
4. Chủ trì triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã (DDCI) tỉnh Hà Tĩnh.Tham mưu bổ sung, hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI. Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã. 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 02A đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh
 Điện thoại: 0936448357  -  Email:   xtdt.hatinh@gmail.com
Website: http://xuctiendautu.hatinh.gov.vn | http://dulichhatinh.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
   • Đang truy cập: 420
  • Tổng lượt truy cập: 33649544